HABERLER
E-RECETE UYGULAMASI HAKKINDA
29/06/2018

Sağlık Müdürlükleri tarafından “E-Reçete Uygulaması Hakkında” başlığı ile Odamıza gönderilen yazı ile ilgili olarak Türk Dişhekimleri Birliği’nin 06.06.2018 tarih 001-1.1362 ve 28.06.2018 tarih 001-1-1539  sayılı genelgeleri ile  Odamıza gönderilen bilgilendirme yazıları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Ankara Valiliği İi Sağlık Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Türk Dişhekimleri Birliğinin 06.06.2018 tarih 001-1-1362 sayılı genelgesine ulaşmak için tıklayınız.

Türk Dişhekimleri Birliğinin 28.06.2018 tarih 001-1-1539 sayılı genelgesine ulaşmak için tıklayınız.

Diğer Haberler