HABERLER
E-REÇETE ADI ALTINDA SAĞLIK NET2 VERİ SİSTEMİ DAYATMASINA HAZIRLIK HK.
08/07/2014

Sevgili Meslektaşım;

Odamıza son günlerde sıklıkla ulaşan sorular arasında Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından üyelerimize gönderilmekte olan “Reçete Verilerinin Girilmesi hk.” konulu yazı yer almaktadır. İlgili yazıda;

“Bakanlığımız (T.C. Sağlık Bakanlığı) tarafından yürütülen “Akılcı İlaç Kullanımı” çalışmaları kapsamında antibiyotiklerin akılcı kullanımının önemi konusundaki farkındalığı arttırmak ve gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçmek amacıyla bir takım çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalardan biri de “Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Antibiyotik Kullanımının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi” çalışması olup, bu kapsamda belirlenen risk kriterlerine göre kurumların izlenmesi ve değerlendirilmesi planlanmaktadır. Bu doğrultuda reçete verilerinin; sağlık kurum ve kuruluşları tarafından Bakanlığımız “Sağlık Net2” veri tabanına zamanında, doğru ve eksiksiz olarak gönderilmesi büyük önem arz etmektedir” denilmektedir.

Meslektaşlarımızdan Bakanlığın Sağlık Net 2 veri sistemine entegrasyon amacıyla program edinme yükümlülüğünü tanımlayan, arasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı kuruluşların her türlü sağlık verisini toplama, işleme, paylaşma, kamu ve özel ilgili bütün kişilerden bu bilgileri isteme yetkilerine ilişkin mevzuatı içeren 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 47. maddenin ilk üç fıkrası, Anayasa Mahkemesi tarafından 15 Şubat 2013 günü iptal edilmiştir.

Karar ile Sağlık Bakanlığının Sağlık Net 2 adı ile sağlık hizmeti sırasında bütün kişilerin sağlık bilgilerini almasının, istemesinin ve alma girişimlerinin Anayasaya aykırılığı saptanmış, uygulamanın yasal dayanağı ortadan kalkmıştır. Yasal bir düzenleme olmaksızın kişilerin sağlık bilgilerinin toplanması ve işlenmesi söz konusu olamaz. Bakanlığın Anayasaya uygun bir yasada verilmiş bir yetki olmadan kendi kendine yetki vererek işlemlerine devam etmesi hukuken olanaksızdır.

Bu nedenle Bakanlığın Sağlık Net 2 veri sistemi adı altında, dişhekimlerine, hastalarına ait kişisel verileri işleme, bu verileri Bakanlığa iletme ve söz konusu sisteme entegre olmayı sağlayacak bir program edinme yükümlülüğü getiren Genelge'nin hukuken uygulanma olanağı kalmadığını meslektaşlarımıza hatırlatmak isteriz. Odamız Hukuk Müşavirliğince hazırlanmış ve meslektaşlarımızca Odamızdan istenebilecek olan “Şerh Metni”ni, bir nüshası sizde kalacak şekilde, diğer nüshası gelen ve ilgili Sağlık Net 2 sistemine entegrasyonu zorunlu tutan denetim elemanlarına verilmek üzere ad-soyad ve imzanız ile kayıt altına almanız, olası denetimlerde bu sisteme ilişkin cezalara maruz kalmamanız için, işleyebilecek dava sürecinde sizi koruyucu nitelikte olacaktır (Şerh Metni ve Onam Formu yazımızın devamındadır). Konuya önemi açısından hassasiyet göstereceğinize olan inancımızla çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Şerh metnine ulaşmak için tıklayınız.

Kişisel veri paylaşım onam formu için tıklayınız.

Sağlıkla kalın,

Neslihan SEVİM

Ankara Dişhekimleri Odası
Genel Sekreteri

Diğer Haberler