HABERLER
E- NABIZ VE SAĞLIK NET 2 VERİ SİSTEMİNE DANIŞTAYDAN DA YÜRÜTMEYİ DURDURMA VERİLDİ
06/08/2015

Danıştay 15. Daire, “Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına ilişkin Yönetmelik” in dayanağının Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiği, sağlık verilerinin toplanmasına, işlenmesine ve paylaşılmasına ilişkin düzenlemelerin Anayasanın 20. maddesinde öngörülen kişisel verilerin korunmasına ilişkin usul ve esasların ancak kanunla düzenlenebileceğine ilişkin güvenceyi sağlamaktan uzak olduğu gerekçesi ile Yönetmeliğin dava konusu edilen tüm hükümlerinin yürütmesini durdurmuştur.

Yürütmesi durdurulan temel maddeler nedeniyle Yönetmelik'in uygulanma olanağı hukuken kalmamıştır. Anayasa Mahkemesinin ve Danıştay 15. Dairenin kararları uyarınca, sigortalıların biyometrik veri vermeye zorlandığı dayatmaların, hekimlerin sağlık net 2, E-nabız vb. adlar altında hastalara ait sağlık verilerini Sağlık Bakanlığına iletmeye zorlandığı uygulamaların, SGK ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere idari kurumların kişilere ait hassas kişisel veri nitelindeki sağlık bilgilerini toplamasının, işlemesinin ve 3. kişilerle paylaşmasının hukuka aykırı olduğu Danıştay tarafından onaylanmıştır.

Mahkeme kararlarını aşağıda bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Ankara Dişhekimleri Odası

Anayasa Mahkemesi Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Danıştay 15. Daire Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Diğer Haberler