HABERLER
DOZİMETRİK ÖLÇÜM HİZMETİNİN TAEK HARİCİ KURULUŞLARDAN ALINABİLECEĞİ HK.
20/11/2013

Değerli Meslektaşlarımız;

3/6/2010 tarihli ve 27600 sayılı Resmi Gazete ile değişik 24/3/2000 tarihli ve 23999 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği’nin 21 inci maddesinde “Dozimetri hizmeti, Kurum ve Kurum tarafından uygun görülen kuruluşlar tarafından verilir ve dozimetrik değerlendirme sonuçları merkezi doz kayıt sistemine işlenir. Dozimetri hizmeti verecek kuruluşların uygunluk ölçütleri ile çalışma usul ve esasları Kurum tarafından belirlenir.” hükmü mevcuttur. Bu doğrultuda dozimetri hizmeti verecek kuruluşların, kişisel dozların izlenmesi amacıyla verilerin merkezi doz kayıt sistemine aktarılması hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili uygunluk ölçütleri 6/7/2011 tarihinde yürürlüğe giren Dozimetri Hizmeti Verecek Kuruluşlara İlişkin Usul ve Esaslar ile düzenlenmiş OLUP, TAEK haricinde uygunluk almış diğer kuruluşların da isimleri TAEK sayfasında duyurulmuştur. Radyografik ölçüm yapan cihazların dozimetri ölçümlerini yaptırması zorunlu olan meslektaşlarımız için bu konuda hizmet veren ve uygunluk belgesi almış diğer kuruluşların ismi ve iletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. TAEK duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla,

Ankara Dişhekimleri Odası

Uygunluk Belgesi Almış Kuruluşlar

1 -Epsilon-Landauer Dozimetri Teknolojileri San. Tic. A.Ş.

OSL Dozimetre (Foton Enerjisi Hp(10) ve Hp(0.07) 24 keV-6.7 MeV)Polat Çiftçiler Binası 19 Mayıs Mah. Dr. Şevket Bey Sk. No:3/A Şişli/İSTANBUL Tel: 0 212 219 56 57 Faks: 0 212 219 42 88

2- RADKOR Eğt. Öğr. Sağ. Ürn. Enerji Elekt. Elektronik ve Bil. Tek. Ltd. Şti.

OSL Dozimetre (Foton Enerjisi Hp(10) 16 keV- 6.7 MeV ve Hp(0.07) 20 keV- 6.7 MeV)Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi Teknoplaza Binası A Blok AZ-07 Gölbaşı/ANKARA Tel: 0 312 212 26 22 Faks: 0 312 212 87 84

Diğer Haberler