HABERLER
AMME ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN GECİKME ZAM ORANI HK.
12/09/2018

Daha önceki oranı % 1,40 olan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, 5 Eylül 2018 tarihli ve 30526 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 62 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2 olarak belirlenmiştir.

Diğer Haberler