HABERLER
AİDAT ÖDEMELERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU
29/07/2017

Değerli Meslektaşlarımız;

Ankara Dişhekimleri Odası ve Türk Dişhekimleri Birliği’ne bağlı Odaların, mesleğimizin gelişmesi, meslektaşlarımızın dayanışmasının artırılması ve toplum ağız diş sağlığı gerçekleri için yaptığı çalışmalarda tek gücü, siz meslektaşlarımızdan gelen manevi ve maddi destektir.

Aidatlar, Odamızın çalışmalarını desteklemek açısından en önemli kaynaklarımızdan biridir ve Odamızın çalışmalarına devam edebilmesi için aidatların düzenli olarak ödenmesi çok önemlidir. Bu yükümlülüğü mesleki aidiyet duygusuyla yerine getiren tüm meslektaşlarımıza Meslek Odamız adına teşekkür ederiz.

Bu sene, Yönetim Kurulu olarak aidat yükümlülüğünü henüz yerine getirmemiş olan meslektaşlarımızın da herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için “Ferdi Kaza ve Ferdi Kaza Sonucu İş Göremezlik” Sigortaları “Carpal Tünel Sendromu" dahil olacak şekilde yenilenmiştir. Üyelerimizin iş göremezlik durumuna karşılık alabilecekleri ödentilerle ilgili bilgilendirme yazısına Türk Dişhekimleri Birliği ve Ankara Dişhekimleri Odası’nın resmi internet sitelerinden ulaşabilirsiniz

Kamu Kurumu niteliğinde olan Ankara Dişhekimleri Odası’nın Yönetim Kurulu olarak, kamu alacağı olan aidat ödentilerini meslek örgütüne aidiyet duygularıyla tüm sorumluluklarını yerine getiren meslektaşlarımızın haklarını korumak adına toplamak yasal sorumluluğumuzdur. Gereksiz hukuki sürece girilmemesi adına aidat borcu olan üyelerimiz en az 2 kere telefonla aranmış, telefonlarına mesaj gönderilmiş, ayrıca iadeli-taahhütlü olarak gönderilen mektuplarla borç bildirimleri hatırlatılmıştır.

Odamıza aidat borcu olan meslektaşlarımızın 5 Eylül 2017 tarihine kadar Odamıza olan maddi yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde “Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanuna” göre tahsili için hukuki sürecin üzülerek başlatılacağını belirtir çalışma yaşamınızda kolaylıklar dileriz.

Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Adına 

Başkan

Faik Serhat ÖZSOY

Diğer Haberler