HABERLER
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNDE "KADINA YAŞAM ALANI VE YAŞAM HAKKI PANELİ" YAPILDI
08/03/2016

Ankara Dişhekimleri Odası 15. Dönem Kadın Komisyonu çalışmaları içerisinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadına Yaşam Alanı ve Yaşam Hakkı" konulu paneli gerçekleştirdik.

Dünyada göçlerle, savaşlarla, mobingle, törelerle, ayrımcılıkla, yasalarla haksızlığa uğrayan kadınların mücadelesine destek olmak amacıyla ve kadınların yaşamlarında yüzleştikleri problemlerin farkında olunmasına yönelik olarak yapılan panel, Oda Genel Sekreterimiz Neslihan Sevim’in açılış konuşmasıyla başlamıştır. Meslek örgütümüzde kadınlarımızın sayısının artması gerektiğine ve 8 Mart’ın dünyadaki ve Türkiye’deki tarihsel önemine değinen Neslihan Sevim en çok ihlal edilen insan haklarının kadınlarda yoğunlaştığına dikkat çekerek ülkemizde de kadın-erkek omuz omuza, beraberce yürümenin toplumu her alanda daha çok yükselteceğini vurgulamıştır.

Nurdane Özdemir Sağkan’ın moderatörlüğünü yürüttüğü panelde Sayın Sağkan şimdiye kadar 5400 kadının cinsiyet kurbanı olduğuna, yoksul insanların, eğitim almamış olanların, düşük ücret ile çalışanların çoğunluğunun kadın olduğuna, Cumhuriyetin kazanımlarından olankadının seçme ve seçilme ve eğitim gibi haklarına rağmen, özellikle taşra kentlerinde kadınların pratikte bu haklarını cinsiyet ayrımcılığına maruz kalarak kullanamadıklarına değinmiştir.

Ayşegül Kocabıçak, kadına şiddeti meşrulaştıran bir unsur olan TV dizilerine, magazin haberlerine ve show programlarında şiddete maruz kalan ünlü kadınların izleyen kitle tarafından hem bir tatmin aracı olarak görülmekte olduğuna, hem de “onun bile başına gelmiş” şeklinde bir algıyla şiddetin meşrulaştırıldığına, kadın cinselliğinin kullanılma şekline sosyal ve görsel medyada rastladığımız reklamlarda erkekler için üretilmiş ürünlerde bile güzel kadınlar kullanıldığına, pazarlamanın kadın bedeni üzerinden yapıldığına vurgu yapmıştır.

Ayşe Akaltun ise gündemde olan kadın cinayetlerine değinmiş olup, kadınların yaşadığı şiddetin ve cinayete maruz kalmalarının hemcinsleri tarafından bile meşrulaştırılmaya ve kendi kabahatlerinden kaynaklandığı için yaşadıkları algısının oluşturulmaya çalışıldığından bahsetmiştir.

Zeynep Yenen de "Çalışan kadınların sorunları üzerine TUİK' in yaptığı anket verilerinden de yararlandığı konuşmasında " kadın dişhekimlerinin sorunlarına değinmiş olup, kongrelere yeteri kadar gidememeleri, kurumlarda güvenlik sorunları, hastaların kadın dişhekiminin gücüne güvenmemesi, eşit işe eşit ücret politikası uygulanmaması, doğum, bebek, ev sorumluluğu, çalışmaya engel durumlar göz önüne alındığında erkek meslektaşların tercih edilmesi, sigortasız çalıştırılma, iş güvencesi olmaması, taşraya tayini çıkanlar için ev, otel gibi barınma sorunları, gece geç vakitte gelen hastaya bakma sorunlarına, eşi tarafından darp gören, emekli olmaya zorlanan, mesleğini yapmasına engel olunan dişhekimlerinin yaşadıklarına ve kendi hayatıyla ilgili ufak tefek anektodlara yer vererek konuşmasını tamamlamıştır.

Kadınların yaşadıkları sorunların, şiddete ve cinayete maruz kalmalarının yükselişte olduğu bugünlerde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günüyle anlamlandırılan "Kadına Yaşam Alanı ve Yaşam Hakkı" konulu Panelimize konuşmaları ile destek veren sevgili konuşmacılarımıza ve soru cevaplarıyla zenginleştiren sevgili katılımcılarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Diğer Haberler