HABERLER
2018 YILI AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ BELİRLENDİ
29/12/2017
Dişhekimlerinin 2018 yılında uygulayacakları Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi, Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulunun 06-07 Aralık 2017  tarihli toplantısında, Odalardan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda belirlenmiştir.


Türk Dişhekimleri Birliği tarafından bastırılan "Ücret Tarifesi" kitapçığı web sitemizde yayınlanmış olup; TDB Dergisi (TDBD)’nin 163. sayısı ile birlikte dağıtılacaktır.
Diğer Haberler