HABERLER
2017 YILI REHBER TARİFE YAYINLANDI.
28/12/2016
Dişhekimlerinin 2017 yılında uygulayacakları 'Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi'  Odalardan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda belirlenerek TDB Merkez Yönetim Kurulunun  21-22 Aralık 2016 tarihli toplantısında kabul edilmiş olup, Sağlık Bakanlığı'na gönderilmiştir.

Birlik  tarafından bastırılan "Ücret Tarifesi" kitapçığı web sitemizde yayınlanmış olup; TDB Dergisi (TDBD)’nin 157. sayısı ile birlikte meslektaşlarımıza dağıtılacaktır.
Diğer Haberler