HABERLER
15 TEMMUZ'DA EYLEMDEYİZ!...
12/07/2014

Sevgili Meslektaşlarım,

Türk Dişhekimleri Birliği’nden odamıza gelen genelgede; geçtiğimiz yıl Hükümet ile yetkili sendika Memur-Sen arasında imzalanan toplu sözleşmede anlaşılan rakamlar nedeniyle, başta meslektaşlarımız olmak üzere asistandan öğretim üyesine, pratisyen hekiminden uzman hekimine kadar kamuda çalışan tüm sağlık çalışanları önemli bir gelir kaybına uğramış oldukları, önümüzdeki maaş dönemi olan 15 Temmuz’da hak kayıplarının telafi edileceğine dair somut bir adım da görünmediği bildirilmiştir.

Bu nedenle sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri tarafından 15 Temmuz 2014 Salı günü tüm illerde hak kayıplarımıza karşı itirazlarımızı dile getirmek, emeğimizin karşılığını istemek ve ek ödemelerin emekliliğe yansıması amacıyla tüm Türkiye’de basın açıklamaları yapılması kararı alındığı da bildirilmiştir.

Ankara'da basın açıklamamız 15 Temmuz Salı günü Hacettepe Tıp Fakültesi Heykel önünde saat 12:15 ' da yapılacaktır. Katılımınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Sağlıkla kalın,

Neslihan SEVİM

Ankara Dişhekimleri Odasız-
Genel Sekreteri

Diğer Haberler