HABERLER
01.01.2014 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACA​K MALİ YÜKÜMLÜLÜK​LER HAKKINDA
23/12/2013

Değerli Meslektaşlarımız;

Yeni Türk Ticaret Kanunun 39.maddesi ile yürürlük tarihlerini belirleyen 1534. maddenin 5. fıkrasına göre 01.01.2014 tarihinden itibaren şirket olarak faaliyette bulunan dişhekimlerinin kullanılacakları fatura, irsaliye, irsaliyeli fatura, gider pusulası, tahsilat makbuzu, yazar kasa fişi, her türlü kağıtlar, tacir işletmenin, şirketlerin düzenlediği ticari mektuplarda, v.b. belgeler ve resmi evrakların üzerinde Vergi Usul Kanunu ile ilgili bilgilerin yanı sıra yeni TTK’nın getirdiği;

  • Ticaret Sicil Numarası veya mersis numarası,
  • Ticaret Ünvanı,
  • İşletmenin Merkezi,
  • Sermaye,
  • Varsa İnternet sitesinin adresi ve numarası,
  • Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı, üyeleri ve yöneticilerinin Ad Soyadları,

şeklindeki bilgilerin de bulunması gerekiyor.

2013 yılı içerisinde fatura, irsaliye, gider pusulası, müstahsil makbuzu, tahsil ve tediye makbuzu, antetli kağıt bastıracak olan mesleki faaliyetlerini şirket olarak sürdüren meslektaşlarımızın bu bilgileri şimdiden bu belgelere eklemelerinde yarar vardır. Bu bilgilerin sadece faturalarda değil, aynı zamanda kuruluşlarına ait mektuplarında ve örneğin e-maillerde de yer alması gerekiyor.

Eskiden basılmış belgelerini kullanmaya devam edecek olanlar bu bilgileri bir kaşe aracılığıyla belgelerine ekleyerek kullanacaklardır.

Serbest meslek faaliyeti kapsamında muayenehanesi olan dişhekimleri tacir olarak görülmediğinden kullandıkları belgelerin üzerine meslek odası sicil numarası yazma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Sağlıkla kalın,

Helin ARAS TEKAnkara Dişhekimleri Odası
Genel Sekreteri

Diğer Haberler