DUYURULAR
TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ATIK BEYAN FORMU HK.
17/01/2018

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 9/1-l bendinde; "sağlık kuruluşları Atık Beyan Formunu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde her yıl Ocak ayından başlamak üzere en geç Mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi uygulamaları kullanarak doldurmak, onaylamak ve form çıktısının bir nüshasını beş yıl boyunca saklamakla yükümlüdürler." denilmektedir. 

Bu bağlamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesinde bulunan çevrimiçi uygulamada gerekli kayıt işlemlerinin Mart ayı sonuna kadar yapılması gerektiğini hatırlatırız. 

Atık beyanı; http://online.cevre.gov.tr/Login.aspx?ReturnUrl=%2f adresinden ulaşılan “Atık Beyan Sistemi” üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Kaydı bulunmayan meslektaşlarımız;

http://online.cevre.gov.tr/ adresine girerek, öncelikli olarak kayıt başlangıç bölümünü tıklayacaklardır. Bu bölümde muayenehane, merkez, poliklinik ayrımı yapılmaksızın tüm özel tıbbi atık üreticileri “Firma” olarak adlandırılmaktadır. Firma bölümüne tıklanıp devam sayfasında vergi numarası yazılarak “Vergi numarası Kontrol Et” butonuna basılacaktır.

Bu aşamadan sonra çıkan kayıt formu doldurularak kullanıcı adı ve şifresi talebinde bulunulacaktır. Kayıt formundan alınan çıktı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.

Kayıt formunda elektronik posta adresinin hatasız olarak belirtilmesi önemlidir; çünkü kullanıcı adı ve şifresi meslektaşlarımızın kayıt formunda belirtmiş olduğu e-posta adreslerine gönderilmektedir. Meslektaşlarımız kullanıcı adı ve şifreleri ile tekrar siteye girip “Atık Beyanı” kısmını tıklayarak 2017 yılı içinde ürettikleri tıbbi atıklar ile ilgili beyanda bulunacaklardır. Beyanname sayfasının sol kısmında NACE kodu istenmektedir; uluslararası bir kod olan NACE Dişhekimliği için 86.23 ‘tür; bu kısma 86,23 yazılması gerekmektedir. Taşıma Sözleşmesini yapmış olduğunuz firma hangisi ise onun kodunun bulunarak işaretlenmesi gerekmektedir. Atıkları Belediyelerce toplanan meslektaşlarımızın Belediye kısmına Ankara yazmaları gerekmektedir. Beyanname doldurulduktan sonra onay kodu talep butonuna basılacak, meslektaşlarımız yine e-posta adreslerine gelen onay kodunu ilgili bölüme yazarak onay butonuna basmak suretiyle elektronik ortamda beyan aşamasını tamamlamış olacaklardır.

Prosedür, beyandan alınan çıktının Çevre İl Müdürlüğü’ne teslim edilmesidir. Bu beyan işlemi her yıl için yapılacak olduğundan; meslektaşlarımızın kullanıcı adı ve şifrelerini kayıt altına alıp muhafaza etmeleri önemlidir. Müteakip yıllarda sisteme aynı kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılacaktır. Uygulamanın yeni olması nedeniyle; tıbbi atık makbuzlarını kaybetmiş, makbuz alamamış v.b durumdaki meslektaşlarımız; yapmış oldukları tedavi ya da hasta sayılarına göre tahmini bir beyanda da bulunabilirler. Ancak sonraki yıllarda meslektaşlarımızın tıbbi atık makbuzlarını saklamaları ve bu doğrultuda beyanda bulunmaları önemli ve gereklidir.

Meslektaşlarımızın konu hakkında hassasiyet göstermeleri ve beyanlarını tamamlamaları tavsiyesinde bulunduğumuzu; bu beyanlarını yapmamaları halinde idari para cezası ile karşılaşabileceklerini bilgilerinize önemle sunarız.

Diğer Haberler