DUYURULAR
PREGABALİN ETKİN MADDESİNİ İÇEREN İLAÇLAR HAKKINDA
03/04/2019

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi Başkanlığı'nın 07.03.2019 tarihli duyurusu,

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Bilimsel Danışma Komisyonlarının aldıkları karar gereğince;

Normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tâbi ilaç statüsünde olan “Pregabalin Etkin Maddesini İçeren İlaçlar” 01.04.2019 tarihi itibariyle “Yeşil Reçete ile Verilmesi Gereken İlaçlar” listesine alınacaktır. Ayrıca, belirtilen tarihten itibaren geçerli olmak koşuluyla, “Pregabalin Etkin Maddesini İçeren İlaçlar”ın İlaç Kullanım Raporu olmadan reçete edilmek istenmesi durumunda sadece Onaylı Kısa Ürün Bilgilerinde belirtilen terapötik endikasyonları dahilindeki ilgili uzman hekimler tarafından reçete edilebilecektir.”

Diğer Haberler