DUYURULAR
 • 18/04/2019
  20.BİLİMSEL APEC (ASİAN PACIFIC ENDODONTIC CONFEDERATION) KONGRESİ

  Bu sene Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı 20.Bilimsel APEC (Asian Pacific Endodontic Confederation) Kongresi, 24-27 Nisan 2019 tarihlerinde, Fairmont Quasar İstanbul'da Türk Endodonti Derneği tarafından gerçekleştirilecektir. Kongre bilgileri ve kayıtlarla ilgili detaylara web sayfasından (www.apec2019istanbul.com)  ulaşabilirsiniz. 

  Devamı
 • 22/02/2019
  SAKARYA DİŞHEKİMLERİ ODASI 5.KIŞ SEMPOZYUMU
  Devamı
 • 18/01/2019
  BURSA DİŞHEKİMLERİ ODASI 28.ULUDAĞ SEMPOZYUMU
  Devamı
 • 03/12/2018
  ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI FOLKLOR KURSU HK.

  Türkiye Halk Oyunları Federasyonuna bağlı eğitmenler eşliğinde folklor kursumuz başlayacaktır.

  Devamı
 • 16/11/2018
  TBMM’DEKİ TÜM SİYASİ PARTİLERİN MİLLETVEKİLLERİNE ÇAĞRIMIZDIR:
  Devamı
 • 09/11/2018
  TEB BROŞÜR
  Devamı
 • 11/05/2018
  DİŞHEKİMLERİNE ÇALIŞMA İZNİ VERİLİRKEN ODA KAYIT BELGESİ ARANMASI ZORUNLULUĞU HK.

  Türk Dişhekimleri Birliğinden Odamıza gönderilen Dişhekimlerine Çalışma İzni Verilirken Oda Kayıt Belgesi Aranması Zorunluluğu ile ilgili genelgeyi aşağıda bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

  Devamı
 • 11/05/2018
  HASTA VERİLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA GÖNDERİLMESİ HK.

  Türk Dişhekimleri Birliğinden Odamıza gönderilen “Hasta Verilerinin Sağlık Bakanlığına Gönderilmesi” ile ilgili genelgeyi aşağıda bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

  Devamı
 • 11/05/2018
  2018 YILI NUSRET FİŞEK HALK SAĞLIĞI ARAŞTIRMA İNCELEME ÖZENDİRME ÖDÜLÜ
  Türk Tabipleri Birliği tarafından Türkiye’de halk sağlığının gelişmesinde öncü bir yeri olan Prof. Dr. Nusret Fişek anısında çeşitli kategorilerde “Nusret Fişek Ödülleri” verilmektedir.
   
  Devamı
 • 26/04/2018
  SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI HAK SAHİPLERİNE TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİNE KAYITLI SERBEST DİŞHEKİMLERİNCE DİŞ TEDAVİ HİZMETLERİNİN SUNULMASINA İLİŞKİN PROTOKOL

  Yapılan görüşmeler sonucunda, Türk Dişhekimleri Birliği ve Sayıştay Başkanlığı arasında hak sahiplerine ağız diş sağlığı hizmetleri sunulmasına ilişkin  olarak 06.04.2018 tarihinde bir protokol imzalandı.

  Devamı
 • 19/04/2018
  DİŞ TEDAVİ HİZMETLERİNİN SUNULMASINA İLİŞKİN TDB İLE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI

  Türk Dişhekimleri Birliği ve T.C Genelkurmay Başkanlığı arasında hak sahiplerine ağız diş sağlığı hizmetleri sunulmasına ilişkin bir protokol imzalandı.

  Devamı
 • 04/04/2018
  DİŞHEKİMLİĞİNDE REKLAM VE TANITIM

  2000 li yıllarla birlikte bütün dünyada etkisini gösteren serbest piyasa ve özelleştirme ilkelerine dayalı, kendi içinde kuralları esneten politikalar ülkemizde de etkisini göstermiş ve hepimizin bildiği gibi sağlık alanında da ticarileşme ve piyasalaşma sonuçlarını beraberinde getirmiştir. Bunun sonucu olarak özellikle sağlığın ticari bir meta, bireylerin ise müşteri olarak görülmesi eğilimi giderek artmıştır.

  Devamı
 • 02/04/2018
  NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

  Değerli Meslektaşlarımız,

  Ne zaman emekli olurum?

  Hepimiz,hayatımızın akışı içinde zaman zaman“ne zaman emekli olurum?” u düşünürüz.

  Devamı
 • 26/03/2018
  DİŞ TEDAVİ HİZMETLERİNİN SUNULMASINA İLİŞKİN DANIŞTAY BAŞKANLIĞI İLE TDB ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI

  Türk Dişhekimleri Birliği ve Danıştay Başkanlığı arasında hak sahiplerine ağız diş sağlığı hizmetleri sunulmasına ilişkin protokol, 23.02.2018 tarihinde imzalanarak, yürürlüğe girmiştir.

  Protokol kapsamında; Danıştay Başkanı, Danıştay Başsavcısı, Başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile bunların emeklileri ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri, ölenlerin dul ve yetimleri bulunmaktadır.

  Danıştay Başkanlığı ile Türk Dişhekimleri Birliği  arasında yapılan protokole ulaşmak için tıklayınız.

  Devamı
 • 19/03/2018
  ULUSAL SAĞLIK SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

  Meslektaşlarımızdan gelen sorular üzerine Türk Dişhekimleri Birliği Hukuk Müşavirliği tarafından hazırlanan görüş yazısı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

  Devamı
 • 06/03/2018
  ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

  Türk Dişhekimleri Birliğinden Odamıza 01.03.2018 tarihinde 001-1.584 sayılı genelge ile gönderilen “Ürün Takip Sistemi” konulu genelgesini aşağıda bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

  Devamı
 • 06/03/2018
  DİŞHEKİMLİĞİNDE ÜNVAN KULLANIMI

  Türk Dişhekimleri Birliğinden Odamıza 01.03.2018 tarihinde 001-1.589 sayılı genelge ile gönderilen “Dişhekimliğinde Unvan Kullanımı” konulu genelgesini aşağıda bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

  Devamı
 • 30/01/2018
  BİRDEN FAZLA SAĞLIK KURULUŞUNDA ÇALIŞMA HAKKINDA BİLGİLENDİRME

  Türk Dişhekimleri Birliği’nden Odamıza gönderilen ve “Dişhekimlerinin Birden Çok Yerdeki Mesleki Çalışmalarının Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” konulu genelgelerini bilgilendirmek amacıyla sizlerle paylaşmıştık.

  Ancak, yanlış anlaşılmalara neden olmamak amacıyla aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma gereği duymaktayız.

  Devamı
 • 29/01/2018
  DİŞHEKİMLERİNİN BİRDEN ÇOK YERDEKİ MESLEKİ ÇALIŞMALARININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

  Türk Dişhekimleri Birliğinden Odamıza 18 Ocak 2018 ve 22 Ocak 2018 tarihlerinde gönderilen “Dişhekimlerinin Birden Çok Yerdeki Mesleki Çalışmalarının Usul ve Esasları Hakkında Yönerge konulu genelgelerini ekte bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

  Dişhekimlerinin Birden Çok Yerdeki Mesleki Çalışmalarının Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

  Devamı
 • 22/01/2018
  27 - 30 EYLÜL 2018 - TDB 24.ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ
  Devamı
 • 18/01/2018
  TDB İLE YARGITAY BAŞKANLIĞI ARASINDA İMZALANAN PROTOKOL HAKKINDA

  Türk Dişhekimleri Birliği ve Yargıtay Başkanlığı arasında hak sahiplerine ağız diş sağlığı hizmetleri sunulmasına ilişkin protokol, 16.01.2018 tarihinde imzalanarak, yürürlüğe girmiştir.

   

  Devamı
 • 17/01/2018
  E-DEFTER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

  Daha öncede duyurduğumuz 17/12/2017 tarihinde yayınlanan 486 sıra nolu tebliğe göre Serbest meslek kazanç defteri tutan mükellefler 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren Defter-Beyan sistemi kullanmaya başlayacaklardır. Konu ile ilgili olarak Odamız Mali Müşaviri Sayın Suat DURMUŞ tarafından hazırlanan bilgi notu ayrıntılı olarak hazırlanmış ve aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

  Devamı
 • 17/01/2018
  TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ATIK BEYAN FORMU HK.

  Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 9/1-l bendinde; "sağlık kuruluşları Atık Beyan Formunu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde her yıl Ocak ayından başlamak üzere en geç Mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi uygulamaları kullanarak doldurmak, onaylamak ve form çıktısının bir nüshasını beş yıl boyunca saklamakla yükümlüdürler." denilmektedir. 

  Devamı
 • 17/01/2018
  SPORTS INTERNATIONAL'IN ÜYELERE ÖZEL İNDİRİMİ HAKKINDA

  Değerli Meslektaşlarımız,

  Odamızı’nda yer aldığı CBLAnkara Kurumlararası Basketbol Ligine katılım sağlayan tüm kurumlara “Sport İnternational”  CBL’ye katılan tüm kurumların çalışan ve ailelerine 1 yıllık üyeliklerde %25, CBL Ankara’ya katılan tüm takımların kadrosuna ve ailelerine 1 yıllık üyeliklerde %30 indirim uygulayacaktır.

  Devamı
 • 05/01/2018
  PROTOKOL VE TEFTİŞ DENETİM DEFTERİ ONAY ÜCRETİ HK.

  İlçe Sağlık Müdürlüklerince onaylanan sağlık kuruluşlarında bulundurulması zorunlu olan protokol defterleri ve teftiş denetim defterlerinin onay ücreti 01.01.2018 tarihi itibari ile 11 TL, ara onay ücreti ise 5,5 TL olarak değiştiği bildirilmiştir. 

  Devamı
 • 05/01/2018
  "ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ KURULUŞ KAYDI VE ÜRÜN TEKİL TAKİP " KONULU GENELGE HK.

  Türk Dişhekimleri Birliğinden 04.01.2018 tarih 001-1.21 sayılı yazısı ile Odamıza bildirilen “Ürün Takip Sistemi Kuruluş Kaydı ve Ürün Tekil Takip” konulu genelgesine ulaşmak için tıklayınız.

  Devamı
 • 02/01/2018
  GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:299 )

  Türk Dişhekimleri Birliğinin 21.12.2017 tarih 001-1.3263 sayılı yazısı ile odamıza bildirilen genelge ile, 6 Aralık 2017 tarih ve 30262 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 299 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre, vergi dilimi aşımı nedeniyle 2017 Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında personele ödenen net ücretlerin 1.404,06 TL’nin altına düşmesi sonucu,

  Devamı
 • 11/12/2017
  MOR VE TURUNCU REÇETELER HAKKINDA TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU GENELGESİ

  Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu tarafından 2017/4 sayılı "Mor ve Turuncu Reçeteler" hakkında Genelge yayımlanmıştır. Genelgeyi ekte bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

  Devamı
 • 10/11/2017
  PROTOKOL VE TEFTİŞ DENETİM DEFTERİ ONAYI İÇİN BANKA HESAP DEĞİŞİKLİĞİ HK.
  Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre sağlık kuruluşlarında bulundurulması zorunlu olan protokol defterleri ve teftiş denetim defterlerinin onay işlemleri için kullanılan banka hesap bilgilerinin değiştiği bildirilmiştir. 
  Onay işlemleri için Ankara Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünde bulunan T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi nezdindeki  TR 29 0001 0025 3300 0010 0063 99 İban numaralı hesabına her bir defter için 9 (dokuz) TL'sı yatırılması, yatırılan ücretin dekontu ve son kullanılan defter ile birlikte gidilmesi halinde yeni defterlerin İlçe Sağlık Müdürlüklerince onaylanacağı konusunu bilgilerinize sunarız.
  NOT: EFT ve HAVALE kabul edilmemektedir. Şubeden yatırılması gerekmektedir. 
  Devamı
 • 02/06/2017
  TIBBİ ATIK YÖNETİM PLANI HAKKINDA

  Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

  Devamı
 • 22/03/2016
  TDB AKADEMİ BİLİMSEL PROGRAMI VE TDB AKADEMİ WEB SİTESİ HK.

  Dişhekimlerinin topluma vereceği ağız-diş sağlığı hizmetinin en üst düzeyde olabilmesi için mezuniyet sonrası sürekli eğitimi, bir vazgeçilmez olarak kabul eden Türk Dişhekimleri Birliği tarafından kurulan Türk Dişhekimleri Birliği Akademi ile ülke genelinde verilmekte olan sürekli eğitim programlarının standardizasyonunu sağlamak suretiyle eğitimlerin niteliğini arttırmak, dişhekimlerinin daha düzenli, yapısal ve TDB tarafından akredite edilmiş eğitim modelleriyle bilgilerini güncelleyebilecekleri bir ortam yaratabilmek amaçlanmaktadır.

  Devamı
 • 24/06/2015
  TIBBİ CİHAZLAR İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER HK.

  İşyerinizde olumsuz olay yaşadığınız ürünlere ilişkin bildirimlerinizi, TİTCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) web sayfasındaki "Olumsuz Olay Tutanağı Formu"nu kullanarak TİTCK Tıbbi Cihaz Uyarı birimine gön...

  Devamı
 • 23/12/2013
  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİ HİZMETİ ALINMASI ZORUNLULUĞU HK.

  Değerli Meslektaşlarımız;

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden (OSGB) İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi hizmeti alınması zorunluluğu bi...

  Devamı
 • 27/03/2013
  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU HK.

  Değerli Meslektaşlarımız;

  Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan Tebliğe göre “tehlikeli” sınıfta kabul edilen dişhekimi muayenehanelerinin işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlığı h...

  Devamı
 • 22/10/2012
  ZİRAAT BANKASI PERSONELİNE VERİLECEK SAĞLIK HİZMETİ ANLAŞMASI HK.
  Sevgili Meslektaşlarımız;
  Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Anlaşmalı Dişhekimlerinin Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik, çalışanlarını veya sigortalılarını tedavi ettirmek isteyen kurumlar ile bu kurumlara hizmet vermek isteyen ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan özel sağlık kurum ve kuruluşları arasında yapılacak sözleşmeleri, sözleşmelerde tarafların sorumlulukları ve verilen hizmetin denetimi ile i...
  Devamı