BASIN AÇIKLAMALARI

Sevgili Meslektaşlarımız;

Sağlık hizmetlerinin önemli bir bileşeni olan tüm eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü kutlar, özveriyle sürdürdükleri çalışma hayatlarında başarılar dileriz.

Ankara Dişhekimleri Odası