BASIN AÇIKLAMALARI

Sevgili Meslektaşlarımız;

Emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz.

Tüm emekçilerin olduğu gibi sağlık çalışanlarının da ezilmediği, sömürülmediği, haklarını alabildiği, insanca yaşayabildiği bir Türkiye diliyoruz.

İnsan hakları bakımından gelişmiş pek çok ülkedeki gibi, ülkemizde de hekimlerin çalışma şartları uluslararası standartlara kavuşturulmalıdır. Mesai sonrası ek çalışma, performansa dayalı ücret, özlük haklarındaki gerilemeler, hekime karşı şiddet gibi pek çok sorunun çözümünde mevcut idare bir an önce meslek örgütleri ile beraber çalışma prensibini benimsemeli ve sağlık emekçileri için gerekli şartlar hemen sağlanmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle meslektaşlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz.

Ankara Dişhekimleri Odası